Vuokraehdot

Näissä ehdoissa noudatetaan Suomen Autovuokraamojen Liitto ry:n yleisiä vuokrausehtoja.
 
Vuokralleantaja Arjesta Juhlaa on lisännyt vuokraehtoihin seuraavat muutokset/täsmennykset, jotka vuokralleottaja hyväksyy allekirjoituksellaan.

Vuokra-ajat
Kesäsesonkina 1.6.-31.8. lyhin vuokrausaika on 1 viikko. Tästä voidaan poiketa, mikäli lyhyempi väli on varauskalenterissa vapaana. Minimivuokrausaika (vrk-hinnoittelulla) on kuitenkin 3 vuorokautta.

Vuokra-aika alkaa aikaisintaan maanantaina klo 8 ja päättyy sunnuntaina viimeistään klo 12. Tarkemmat nouto- ja palautusajat sovitaan kuitenkin ennakkoon. Autoa ei saa palauttaa ilman vuokraajan läsnäoloa.
 
Olethan yhteydessä meihin mahdollisista pidemmistä vuokrausajoista.
 
Maksuehdot ja takuumaksun palautus
 
Kun varaat auton verkkokaupastamme, maksat 300 € varaus/takuumaksun. Tämä varausmaksu palautetaan viikon sisällä

vuokra-ajan päätyttyä.
 
Varatessasi autoa valitset myös haluamasi lisävarusteet, jotka maksetaan varausmaksun yhteydessä. Asuntoauton varsinainen vuokrasumma maksetaan laskulla, joka tulee olla maksettuna 21 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua.
 
Mikäli varaushetkestä vuokraukseen on vähemmän kuin em. 21 vuorokautta, tulee lasku maksaa heti se saataessa.
 
 
Mikäli vuokraa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, varaus peruuntuu, eikä 300€ varausmaksua palauteta.
 
Ennen maksun palautusta auto tarkastetaan ja mahdollisesta takuusumman käytöstä ilmoitetaan vuokranottajalle.
 
 
 Huom! Jotta saat takuumaksusi takaisin, huolehdithan, että auto on palautettu määräaikaan mennessä siinä kunnossa, kuin auto oli vuokraushetkellä (astiat tiskattu, auto siivottu, tankki tankattu täyteen dieselpolttoainetta, wc- ja harmaavesisäiliö tyhjennetty).
 
Jos havaitaan, että asuntoautossa on tupakoitu tai pidetty lemmikkejä, 300€ varausmaksua ei palauteta ja mikäli toteutuneet siivouskulut ylittävät em. summan, niin kulut veloitetaan asiakkaalta toteutuneen mukaisesti jälkikäteen.
 
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus allekirjoitetaan auton noudon yhteydessä. Samalla vuokranantaja ja vuokraaja tarkistavat yhdessä auton ja merkitsevät sopimukseen mahdolliset puutteet, vauriot tai rikkoutuneet osat.
 
Vuokraaja on vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Samalla tarkistetaan, että vuokraajalla on voimassaoleva B-ajokortti, josta otetaan kuva vuokrasuhteen ajan säilytettäväksi ja todennetaan kuskin olevan yli 23-vuotias. Lisäksi hänen ajokorttinsa tulee olla ollut voimassa vähintään vuoden. Vuokraaja on vastuussa nimetyistä lisäkuljettajista.
 
Vuokraus sisältää

käyttöopastuksen ja kirjalliset ohjeet
matkailuauton vakuutus, 500€ omavastuulla
sopimuksen mukaiset kilometrit 2.000km/vko (lisäkilometrit 0,30€/km)
1 täysi kaasupullo ja edelliseltä vuokraajalta mahdollisesti yli jäänyt kaasu. Vuokraaja voi tarvittaessa täyttää tyhjentyneen kaasupullon omalla kustannuksellaan. Vuokraamo ei hyvitä käyttämättä jäänyttä kaasua vuokraajalle.
wc-kemikaalit ja kumihanskat
muita siivousvälineitä
astiasto ja ruoanvalmistusvälineet
taittopöytä ja -penkit
mukavuus- ja viihdevälineistöä
latauspistokkeet (230V pistoke 4:llä usb-liitännällä sekä 12V pistoke 2:lla usb-liitännällä ja 1 kiinteällä micro-usbilla)
200Mb/s nettiyhteyden
verkkosivuilla eritelty muu irtaimisto
 
Vakuutukset, korvausvelvollisuudet
 
Matkailuautolla on sekä liikenne- että kaskovakuutus. Täyskasko korvaa vahingot törmäysonnettomuudessa. Lisäksi täyskasko korvaa hirvi-, ilkivalta-, palo- ja varkausvahinkoja. Ajoneuvossa on myös lasivakuutus.
 
Sopimukseen kirjattu vuokraaja on aina vastuussa asuntoautosta riippumatta siitä, kuka on kuljettajana, kuka käyttää asuntoautoa tai kuka on maksanut vuokran.
 
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan 500€ omavastuuosuuteen asti asuntoautolle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä täydestä arvostaan kaikki kadonneet varusteet.
 
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat aiheutuneet vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai matkailuauton väärinkäytöstä. Samoin vahingoissa, jotka ovat välillisesti tai välittömästi johtuneet rikollisesta menettelystä tai auton käytöstä huumaavien/päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena.
 
Ajoneuvon palauttamatta jättäminen tai myöhästyminen
 

Mikäli ajoneuvon palautus ei onnistu pakottavista syistä sovittuun aikaan mennessä, siitä tulee ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle. Mahdolliset kulut neuvotellaan tapauskohtaisesti. Pakottavat syyt tulee todistaa esim. lääkärin- tai muun virallisen tahon todistuksella.
 
Mikäli ajoneuvoa ei pakottavista syistä pystytä palauttamaan määräaikaan mennessä, laskutamme ylimenevältä ajalta portaittain: 45min-3h myöhästymismaksuna veloitamme 150€, 3h-6h myöhästymisestä veloitamme 450€, yli 6 tunnin viivästyksistä johtuen emme pysty palvelemaan seuraavaa vuokraajaa, jolloin laskutamme seuraavan viikon listavuokran.
 
Jos autoa ei ole palautettu kuuden (6) tunnin sisään, sovitun ajankohdan jälkeen ja vuokraajaan ei saada yhteyttä, asia ilmoitetaan poliisille.
 
Vuokraajan ilmoitusvelvollisuus ja korvausvelvollisuudet
Mahdollisesta liikennevahingosta ja/tai varkaudesta tulee ilmoittaa viipymättä vuokraajalle ja tarvittaessa poliisille.
 
Vuokraajan tulee ilmoittaa vuokraamolle kaikista sattuneista vahingoista välittömästi ja havaitsemistaan puutteista viimeistään palautuksen yhteydessä. Tuothan myös hajonneen/kärsineen tuotteen/esineen mukanasi ajoneuvon palautukseen.
 
Mikäli asuntoauto rikkoutuu tai muutoin vaurioituu vuokra-aikana, vuokraamo ei korvaa vuokraajalle matkan keskeytymisestä

johtuvia mahdollisia kuluja. Vuokraamo korvaa vuokraajan maksamat matkan jatkumisen kannalta välttämättömät asuntoauton korjauskulut 500€ saakka kuittia vastaan. Jos vuokraaja palauttaa auton etuajassa, vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan käyttämätöntä osaa vuokrasta.
 
Vuokraaja vastaa asuntoauton käytöstä johtuvista sakoista ja virhemaksuista vuokra-aikana.
  
Mikäli vuokraamo ei jostakin syystä pysty luovuttamaan vuokrattavaa asuntoautoa vuokraajalle, vuokraaja saa rahansa takaisin

viikon sisällä. Missä tahansa korvaus- tai riitatilanteessa vuokraamon korvausvastuu on korkeintaan maksetun vuokran

suuruinen. Kaikki rahojen palautukset maksetaan tilisiirtona vuokraajan ilmoittamalle pankkitilille.
 
Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi silloin, kun vuokraaja rikkoo sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin

velvollinen palauttamaan välittömästi auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus.
 
Auton käytöstä 
Vuokraaja sitoutuu käyttämään asuntoautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta ajaessa. Peruuttamistilanteissa suosittelemme rauhallista etenemistä ja ympäristön aktiivista tarkkailua törmäysten välttämiseksi. Vuokra-aikana vuokraajan tulee huolehtia auton kunnon normaalista tarkkailusta, kuten rengaspaineista sekä öljyn ja jäähdytysnesteen määrästä.
 
Vuokraajan tulee lukita asuntoauto aina poistuessaan sen läheisyydestä. Autoa ei saa pysäköidä paikkaan, jossa se on alttiina ilkivallalle. Asuntoauton saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ainoastaan Pohjoismaihin.
 
Asuntoautossa on seurantalaite.
 
Pitkäaikaiset, yli 3 viikkoa kestävät vuokrasuhteet
 
Asuntoauton pysäköinnissä tulee käyttää harkintaa vaurioiden ja ilkivallan välttämiseksi.
 
Palovaroittimen toiminta on testattava testipainikkeella vähintään kerran kuukaudessa. Tarvittaessa paristot on vaihdettava.
 
Kaasupullon venttiilin tulee olla suljettuna aina, kun kaasulaitteita ei käytetä aktiivisesti. Lämmittimiä ei saa peittää.
 
Vuokraaja huolehtii siitä, että autoon vaihdetaan tarvittaessa kesken vuokra-ajan lain vaatimat talvi-/kesärenkaat.
 

Varauksen peruminen
 
Jos vuokraaja peruu varauksen yli 30 vuorokautta ennen varauksen alkua, palautetaan varausmaksu vähennettynä 100€ käsittelykuluilla. Jos vuokraaja peruu varauksen alle 30 vuorokautta ennen varauksen alkua, varausmaksua ei palauteta.
 
Force majeure; vakavissa sairastapauksissa tai muissa pakottavissa syissä varausmaksun sekä muiden jo maksettujen kulujen maksut voidaan palauttaa vähennettynä 100€ käsittelykuluilla. Nämä keskustellaan tapauskohtaisesti.
 
Asuntoauton hinnoittelu
  
tammi-maaliskuu
750€ /vko
110€ /vrk

huhtikuu
800€ /vko
120€ /vrk

touko-elokuu
950€ /vko
150€ /vrk

syyskuu
800€ /vko
120€ /vrk

loka-joulukuu 
750€ /vko
110€ /vrk

juhlapyhäviikot
uusivuosi, pääsiäinen, juhannus, joulu
950€ /vko
150€ /vrk

koulujen lomaviikot
talviloma ja syysloma
850€ /vko
130€ /vrk
 
Nämä ehdot on viimeksi päivitetty 13.8.2021